Menú
Inicio > Enlaces > Bibliografía > Libro de visitas 7 Kiauitl (19-sep-2018)

Curso práctico
 Lección 1 - Introducción
 Lección 2 - El sustantivo
 Lección 3 - El reverencial
 Lección 4 - Los posesivos
 Lección 5 - El presente
 Lección 6 - Pronombres
 Lección 7 - Transitividad
 Lección 8 - Indefinidos
 Lección 9 - Agente
 Lección 10 - El futuro
 Lección 11 - Números
 Lección 12 - Imperativos
 Lección 13 - Objetos
 Lección 14 - Copretérito
 Lección 15 - El pasado
 Lección 16 - Reflexivos
 Lección 17 - Adjetivos
 Lección 18 - Toponimia
 Lección 19 - Dirección
 Lección 20 - Diálogos

Lecciones
 1. El idioma náhuatl
 2. Los dialectos del náhuatl
 3. La escritura del náhuatl
 4. Códices
 5. Los sustantivos
 6. Los pronombres I
 7. El verbo I (clases)
 8. El adjetivo
 9. El adverbio
 10. El verbo II (tiempos)

Textos
 1. Los cinco soles
 2. El Sol y la Luna
 3. El hombre y el maíz
 4. Huitzilopochtli
 5. Augurios y abusiones
 6. México Tenochtitlan
 7. Presagios de la Conquista
 8. Enviados de Motecuhzoma
 9. Aflicción de Motecuhzoma
 10. La ciudadad sitiada
 11. Zazanilli
 12. Nican mopohua
 13. El pueblo
 14. La escuela
 15. In totahztin
 16. Poemas Nezahualcoyotl
 17. Constitución en náhuatl

Artículos
 1. Racismo y odio
 2. La traducción honesta
3. ¿Dialecto o idioma?
 4. Identidad nacional
 5. Indio e indígena
 6. Ortografía moderna

Glosarios
 1. Náhuatl <-> Español
 2. Palabras en náhuatl
 3. Nombres Propios
 4. Nahuatlismos

Apéndices
 1. Dioses
 2. Náhuatl en la escuela
 3. Tlacuilo
 4. Lenguas indígenas
5. Náhuatl en internet
 6. El Calendario

Ouilnamikilistli

Marometas mentales


Lección XX

Jose ihuan Petolo acih Mazatepec

1. Jose: Ompa ka kali kampa ka kauayo.
2. Petolo: ¿Ompa ika opochtli chantia motajtsin?
3. Jose: Kema, ximopanolti. Kitta itaj. ¿Kenin otimopanolti, notajtsin? Nikan tikatej.
4. Tajtli: Nejuatl kua11i. ¿Iuan amejuantin?
5. Jose: Kuali tikatej, tlasojkamati. Nomaikniu kineki kittas iluitl iuan san noìjki kixmatis tokal.
6. Jose (ika Petolo): Nikneki nikinteixmachtili notajtsin iuan nonantsin. Ika itaj iuan inan. Inin koyot1 itoka Petolo. Ompa Mexijko notla tekiti.
7. Petolo: Senka nipaki nimitsmomachtia, notajtsin.
8. Tajtli: Uel paki noyolou san noijki.
9. Jose: Iuan nikan nonantsin.
10. Petolo: Nipaki niualau monauatsinko.
11. Jose: ¿Iuan nosijtsin kampa ka?
12. Nantli: Tokiti tlakualchiualoyan.
13. Tajtli: Amo kineki kixmatis tlakatl. Pinaua ipampa [amo] kimati tlajtos kaxtilankopa.
14. Jose (kinotsa isij): ¿Timonekiltia totlan tiualmouikas, nosijtsin?
15. Sijtli: Nejuatl amo nikneki ipampa nipinaua.
16: Jose: Kuali ka; nomaikniu guimati san tepitsin totlajtol.
17. Tajtli: Nikan tikpiaj se xalo neuktli. ¿Timonekiltia timitis?
18. Petolo. Tlasojkamati, nikis san tepitsin. ¡Mixpantsinko!
19. Tajtli: Ximoseuitsino. ¿Ok tepitsin?
20. Petolo: Amo tlasojkamati. Nejuatl amo niki ipampa nechkokoua.

(Basado en un texto de Hueyapan, Morelos, de los apuntes del curso de R. H. Barlow)

#136. Contestar:

1. ¿Akin chantia ika opochtli kampa ka kauayo?
2. ¿Akin Petolo?
3. ¿Petolo tlajtoua mexijkakopa?
4. ¿Kampa tekitij Jose iuan Petolo?
5. ¿Kampa chantia Petolo?
6. ¿Tajtli pinaua tlajtos maseualkopa?
7. ¿Akin amo kimati kaxtilan tlajtoli?
8. ¿Kampa ka isij Jose?
9. ¿Tlen kichiua yejuatl tlakualchiualoyan?
10. ¿Aqutn kipia se xalo neuktli?

#137 Traducir:

Se youali ipan Masatepek.

1. Nantli: ¿Ayamo anmonekiltiej anmokochitiskej?
2. Jose: Kema. ¿Kampa kuale mokochitis Petolo?
3. Nantli: Ameuantsisin anmopiliaj amopetlatsitsin ompa tlakualchiualoyan.
4. Jose: Moneki tiktlatlaneutiskej se tilmatli Petolo.

5. Nantli: Nikixtis se ipan itlapechtsin motajtsin.
6. Petolo: Tikochiskej uejkatika, nochi youali yuan nochi uatsintika.
7. Nantli: Aueli. Niktlakuiltis tletl kualkan. Man se kuali youali ximopanoltika.

Sekin kinotsa ipan kalakouayan.

8. Nantli: ¿Akin? ¿Akin ompa ka? Nias nitlatlapos.
9. Sr. Péres (kaltenko): ¿Amo anmolnamikiltiaj akikin tejuantin?
10. Nantli: Kema, nikilnamiki. Ximopanoltikan.
11. Petolo (ika Jose): ¿Akikin yejuantin?
12. Jose: Yeuantsitsin tomaikniuan. Ompa Amilko mochantiliaj.
13. Nantli: Ompa mopiliaj inka1.
14. Sr. Pérez (kalaki): ¿Amo anmopiliaj kampa tikochiskej san se youali?
15. Jose: Kema, notajtsin Pelex. Nikan timopilia mokaltsin.
16. Sr. Perez: Notlan ualuij nosiuatsin iun nochpoch.

Makuili jorapan.

17. Nantli: ¿Kenin anmouetstikatej? Niuala nitlakualchiuas.
18. Petolo: ¿Aueli tikochiskej ok tepitsin? Ok kualkan iuan achi seua.
19. Jose: Yotlanes. ¿Tlen tlakuali timochiuilis, nonantsin?
20. Nantli: ¿Anmonekiltiaj totoltemej? ¿Tikneki se tlatsoyolnili, Jose?
21. Jose: Ximotsoyonili totoltetl nopampa. ¿Tlen kipia xoktli?
22. Nantli: Atl posontika.

(Basado en un texto de Hueyapan, Morelos. De los apuntes del curso de R. H. Barlow)

#138. Contestar:

1. ¿Kampa kochiskej Petolo iuan Jose?
2. ¿Kipiaj itilmaj Petolo?
3. ¿Kampa ka se tilmajtli?
4. ¿Petolo kineki kochis san tepitsin?
5. ¿Tlen kichiua nantli kualkan?
6. ¿Kampa ka tlekuili?
7. ¿Akin ualas youalpan?
8. ¿Tlen kinekij tlakatl iuan isiuau?
9. ¿Amo kochis ok tepitsin Petolo? ¿Tleka?
10. ¿Tlen kikuaskej kualkan Petolo iuan Jose?

#139. Traducir:

Itaj in Jose ipan Ejekatsinko.

1. Petolo: ¿Akin ouala yalua? Amo nikilnamiki.
2. Jose: Se tlakatl ika isiuatsin iuan ikpoch.
3. Petolo: ¿Tlen itoka?
4. Jose: Itoka señor Pelex.
5. Petolo: ¿Kampa ka axkan? Amo otlakuaj totlan.
6. Nantli: Oyajkej siuatsintli iuan ichpochtli teopan.
7. Jose: Oyajkej xochimanaskes san kualkan.
8. Nantli: Onikittak teopixki ompa kiauak teopantsinko.
9. Jose: ¿Otimoittili? Noijki mayordomotin okitlalikej kastiyokuauitl.
10. Petolo: ¿Yopeukej mijtotiskej? Nikan chantiaj mijtotianimej?
11. Jose: Amo, chantiaj ompa Atenko.
12. Petolo: ¿Kampa otipanokej ojpan yalua?
13. Jose: Kema, kampa otimopanolti. Onimitsilui.
14. Nantli: Ompa Atenko kinchiua tepalkamej. Kinnamakaj xoxoktin iuan xalotin.
15. Jose: ¿Oasiko notajtsin?
16. Petolo: ¿Kampa ka?
17. Jose: Omotlanamakilito.
18. Petolo: ¿Tlen monamakilia? ¿Ajso tilmajtin noso xoxoktin?
19. Jose. Omonamakilito kaxtin.
20. Petolo: ¿Achi uejka?
21. Nantli: Ompa Ejekatsinko intsalan tepemej.

Asi tajtli.

22. Tajtli: Yoniuala.
23. Nantli: ¿Yotiualmouikak? ¿Nochtin kaxtin otimonakili?
24. Tajtli: Amitla oniknamakak ipampa kiauitl nochi in tonali.
25. Nantli: ¿Amo okinekkej siuamej kaxkouaskej?
26. Tajtli: Amo. San nenka nopan. otlayouak. Onoseuiko.
27. Nantli: Ximotlalitsino ompa tlekuilnauak. San achi tepitsin titlakuaskej.
28. Tajtli: Mostla namechmoluilis tlen onikittak tiankisko.
29. Nantli: Axkan amo kikixtiskej xanto ipampa kiauitl.

(Basado en un texto de Hueyapan, Morelos. De los apuntes del curso de R. H. Barlow)

#140. Contestar:

1. ¿Kampa oyajkej kualkan siuatsintli iuan ichpoch?
2. ¿Tlen okichiukej teopantsinko?
3. ¿Tlen okitlalikej mayordomotin kiauak?
4. ¿Akin mijtotia ipan ini uey tonali?
5. ¿Chantiaj nikmn mijtotianimej?
6. ¿Kampa oya itajtsin in Jose?
7. ¿Tlen kinamaka yeuat1 ipan altepetl Ejekatsinko?
8. ¿Ejekatsinko uejka ka?
9. ¿Kampa ka Ejekatsinko?
10. ¿San nenka oya tajtli ompa Ejekatsinko?
11. ¿Sisiuamej Ejekatsinko okaxkoukej?
12. ¿Tleka?
13. ¿Kineki tajtsintli seuis?
14. ¿Kampa moseuia tajtli ichantsinko?
15. ¿Tlen okittak tiankisko Ejekatsinko? ¿San kiauitl?